Splošno

 • Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in privatnost uporabnikov spletnega salona.
 • Zbrane osebne podatke bo trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih uporabnik zahteva.
 • Trgovec  bo storil vse potrebno, da zbrane osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Uporaba osebnih podatkov

Za potrebe opravljanja storitev trgovec zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • naslove za izdajo računa in naslove za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Trgovec ne odgovarja za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

Uporaba piškotkov in IP naslovov

 • Spletna stran pri svojem delovanju uporablja en piškotek "MD 5 hash". Prijava ali registracija uporabnika brez uporabe tega piškotka ni mogoča. Več si lahko preberete na naslednji povezavi "Piškotki"
 • Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti  zbiramo tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega salona.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in privatnosti uporabnikov

 • Trgovec ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi. Tretjim osebam ne bo omogočil vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti vendar le pod pogojem, da je takšna obveznost določena v zakonu. Trgovec lahko uporabi podatke uporabnika za zaščito in uresničevanje lastnih zakonitih interesov,  pri uradnih postopkih pred državnimi organi in sodišči.
 • Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal.
 • Prek kontaktne telefonske številke bo trgovec klical uporabnika le, če bi v postopku registracije oz. uporabe spletnega salona prišlo do težav.
 • Prek elektronske pošte bo trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za nadaljevanje že sproženega  zahtevka za izdelavo ponudbe.

 

Izvajanje politike privatnosti

 • Vse pri trgovcu zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in privatnosti uporabnikov spletnega salona.  Ta obveznost ni časovno omejena in velja tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.
 • Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletni salon in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ali z elektronskim sporočilom iz uporabniškega vmesnika, trgovcu sporočijo preklic registracije.
 • Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega salona v okviru te politike privatnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.